โรงแรมภาวนา การ์เดน

56/2 หมู่ 4, บ้านหมื่นข้าว, อำเภอแม่ทา