กระชังใหญ่ เกสท์เฮาส์

53 หมู่ 2 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์