ในนโยบายนี้ เราจะอ้างถึง tripnii.com ด้วยคำว่า “Tripnii” หรือ “เรา”

เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างสำคัญที่สุด นโยบายนี้จะอธิบายถึงหลักการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่บนบริการของเรา นอกจากนี้ Tripnii ขอให้คำมั่นสัญญาที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ และเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณ

การจัดเก็บข้อมูล (คุกกี้)

Tripnii ใช้ “คุกกี้” เพื่อจัดเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งและเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ Tripnii ใช้คุกกี้เพื่อจดจำค่าที่ผู้ใช้เลือก ได้แก่ ภาษา ค่าเงิน และข้อมูลอื่นที่สามารถจัดเก็บได้ด้วยข้อความ ซึ่งข้อมูลอื่นเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เว็บไซต์อื่น

บริการของเรามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก และบริการออนไลน์ซึ่งเป็นของบุคคลที่สาม ถ้าคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์เหล่านั้นโดยการคลิกที่ลิงก์ คุณจะถูกนำทางไปยังเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ของบุคคลที่สามนั้นๆ ในกรณีนี้ เราไม่สามารถดำเนินการ หรือมีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ดังกล่าวได้ ซึ่งเว็บไซต์ภายนอกอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ และมีนโยบายในการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะแตกต่างกับเรา เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือบริการภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะใช้บริการ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่บริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรา โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ นอกจากมีเหตุจำเป็นเพื่อทำตามกฎหมาย หรือการเปิดเผยนั้น มีเหตุผลจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ หรือทรัพย์สินของ Tripnii หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่น